O nás

Jsme společenství přátel především z obcí Zvole, Rájec, Lukavice a Jestřebí

Naším programem je konání činnosti pro děti a mládež, jejich rodiče i prarodiče v rámci veřejné prospěšnosti.

Cílem je rozvoj volnočasových aktivit,
konání společenských, sportovních a kulturních aktivit.

Vše je založeno na křesťanských morálních hodnotách.

Abychom byli schopni splnit náš program, potřebujeme zázemí. To nám nabídla zvolská farnost (http://farnostzvole.cz ) a bezplatně nám pronajala farní dům, (bývalé kino ve Zvoli)

Po dlouhých letech chátrání se jej snažíme přestavět na multifunkční komunitní centrum, které budou moci využívat nejen různá společenství dětí a mládeže ale také jejich rodiče a naši starší spoluobčané.

Dům s přilehlou farní zahradou bude k dispozici i pro vás všechny k pořádání různých rodinných oslav a setkání.

Více informací o komunitním centru: ZDE