Archiv pro měsíc: Březen 2021

Výroční členská schůze

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Spolek Zvolská čtyřka

Zvole 82, PSČ 789 01

IČ: 03102831

Registrace KS v Ostravě, oddíl L, vložka 13704

___________________________________________________________________________

Pozvánka na výroční členskou schůzi Spolku Zvolská čtyřka, která se koná v KC Zvole č.p. 82,
dne 30.3.2021, v 17.00h
s následujícím programem:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze.
 2. Zpráva o činnosti spolku.
 3. Zpráva o rekonstrukci farního domu ve Zvoli.
 4. Zpráva o hospodaření spolku, zaplacení členských příspěvků.
 5. Zpráva o čerpání dotací z Olomouckého kraje.
 6. Provoz komunitního centra – zajištění vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit.
 7. Provozní řád KC Zvole.
 8. Žádost o dotace z Olomouckého kraje.
 9. Získání chybějících financí.
 10. Dotace na vybavení domu MAS stoly, židle atd.
 11. Účetnictví spolku.
 12. Různé.
 13. Závěr.

Schůze se bude možné zúčastnit online přes MS Teams po kliknutí na tento odkaz:
https://teams.live.com/meet/94715410161057

Těšíme se na Vaši účast

Tomáš Čvančara,

předseda výboru spolku Zvolská čtyřka, ve Zvoli dne 23.2.2021